terug

Inschrijven praktijk

Onze praktijk is geopend voor nieuwe patiënten die recent naar Leimuiden zijn verhuisd en wonen in het postcodegebied 2451 en 2465.  Partners en kinderen van mensen die reeds patiënt bij ons zijn, kunnen natuurlijk ook worden ingeschreven.
Wij moedigen het gebruik van het patientenportaal/app sterk aan, omdat het voor u en voor  ons efficiënt werkt en tijd scheelt. Op deze manier kunnen we zorgen dat we open zijn voor inschrijvingen van nieuwe patiënten.  De assistente kan u ook toegang geven tot onze online diensten. Via het portaal kunt u uw dossier inzien, een afspraak maken, een vraag stellen en herhaalmedicijnen bestellen.

Wilt u zich inschrijven als patiënt van onze praktijk? Vul dan het inschrijfformulier  in.
Geef dit formulier af bij de assistente. Neem dan ook uw identiteitsbewijs mee.

Als u zich inschrijft als nieuwe patiënt(e) kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik en uw verwachtingen kunnen dan besproken worden.

Indien u verhuist en uit Leimuiden of Rijnsaterwoude vertrekt, neem dan contact op met de praktijk. Wij kunnen dan uw gegevens naar de nieuwe huisarts sturen.

Onze praktijk in praktijk:

English version:
Our practice is open for new patients who have recently moved to Leimuiden and live in the zip code area 2451, and 2465. Partners and children of people who are already patients with us can of course also be registered. We strongly encourage the use of the patient portal/app, because it works efficiently for you and for us and saves time. In this way we can ensure that we are open for registrations of new patients. The assistant can also give you access to our online services. Via the portal you can view your file, make an appointment, ask a question and order a refill of your medication.
Would you like to register as a patient of our practice? Then fill in the
Form  Hand this form in to the assistant and take proof of your identity with you.