terug

Praktijkondersteuners

Vanuit het ziekenhuis worden steeds meer taken zoals de begeleiding van chronische ziekten naar de huisarts overgeheveld. Onze praktijkondersteuner somatiek, Ellen en POH-s-in-opleiding Maartje helpt de huisarts hierbij. Zij zijn speciaal opgeleid voor het begeleiden van mensen met diabetes, longziekten (astma, COPD) en hart- en vaatziekten volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en regionale richtlijnen van het Knooppunt Ketenzorg, in nauwe samenwerking met de huisarts.

Ook vanuit de geestelijke gezondheidszorg zijn er taken bij de huisarts bijgekomen. Onze praktijkondersteuner GGZ, Jolanda, psycholoog, begeleidt patiënten met psychosociale problemen. Zij brengt de psychische problemen in kaart en begeleidt mensen ook kortdurend zelf met gesprekken en e-health modules. Zonodig verwijst zij door naar een andere behandelaar op geestelijk gezondheidszorg gebied.

 

Ellen, praktijkondersteuner voor begeleiding en behandeling van patiënten met chronische zorg voor diabetes, astma/COPD, cardiovasculair risico management. Aanwezig di, wo, do.

Maartje, praktijkondersteuner in opleiding, voor begeleiding en behandeling van patiënten met chronische zorg voor diabetes, astma/COPD, cardiovasculair risico management. Aanwezig di, wo, do

Jolanda Schipper, psycholoog, begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. Aanwezig ma, vr.