terug

Praktijkondersteuners

Vanuit het ziekenhuis worden steeds meer taken zoals de begeleiding van chronische ziekten naar de huisarts overgeheveld. Onze praktijkondersteuner somatiek, Daniëlle Brandon, helpt de huisarts hierbij. Zij is speciaal opgeleid voor het begeleiden van mensen met diabetes, longziekten (astma, COPD) en hart- en vaatziekten volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, in nauwe samenwerking met de huisarts.

Ook vanuit de geestelijke gezondheidszorg zijn er taken bij de huisarts bijgekomen. Onze praktijkondersteuner GGZ, Samantha Quint, psycholoog, begeleidt patiënten met psychosociale problemen. Zij brengt de psychische problemen in kaart en begeleidt mensen ook kortdurend zelf. Zonodig verwijst zij door naar een andere behandelaar op geestelijk gezondheidszorg gebied.

 

Daniëlle Brandon, chronische zorg, dwz zorg voor diabetes, astma/COPD, cardiovasculair risico management

Samantha Quint, psycholoog, begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek