Klachten

Indien u een klacht heeft over uw behandeling in de praktijk  kunt u dat melden via dit bericht. Een goed contact met uw huisarts is belangrijk, maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Wacht dan niet te lang met het voorleggen van uw klachten. Als duidelijk is wat er dwars zit, kan er aan een oplossing worden gewerkt. We willen u graag helpen en zullen contact met u opnemen.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier dat u hier vindt, in te vullen. Hierna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg de  (SKGE), de onafhankelijke Klachtencommissie, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postadres: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088- 0229100
E-mail: info@skge.nl
Website: www.skge.nl