Klachten

Indien u een klacht heeft over uw behandeling in de praktijk of apotheek kunt u dat melden via dit bericht. Een goed contact met uw huisarts en de apotheek is belangrijk, maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Wacht dan niet te lang met het voorleggen van uw klachten. Als duidelijk is wat er dwars zit, kan er aan een oplossing worden gewerkt. We willen u graag helpen en zullen contact met u opnemen.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier dat u hier vindt, in te vullen. Hierna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk.

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg
Postadres: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088- 0229100
E-mail: info@skge.nl
Website: www.skge.nl

Indien er naar uw mening ook met de klachtenfunctionaris geen goede oplossing is gevonden, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de Geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.