terug

Verklaringen-verwijzingen-second opinion

De druk op de huisartsenzorg neemt toe. De vraag naar zorg en ook de administratieve lasten nemen toe. Er komen steeds meer taken op het bord van de huisarts. Hierdoor blijft er minder tijd over voor u als patiënt terwijl u onze zorg nodig heeft. Daarom verwijzen wij taken die niet thuishoren bij de huisarts terug naar de verantwoordelijke instanties. Wij vragen ook van u als patiënt om uw begrip en medewerking. Wij hebben uw hulp echt nodig.

Gezondheidsverklaring, medische verklaring of een keuring

Het komt steeds vaker voor dat instanties een medische verklaring vragen. Uw eigen huisarts mag deze verklaring niet geven. Kijk op https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring. Indien u een verklaring nodig heeft voor bijvoorbeeld een activiteit, reis of annulering van een reis, dan moet deze ook afgegeven worden door een onafhankelijke arts, dus niet uw eigen huisarts.

Als een instantie om een medische verklaring vraagt, kunt u de volgende dingen doen:

  • Kijk op deze website https://verwijsafspraken.nl/#/verklaringen of http://www.verwijswijzer.nl welke informatie voor u van toepassing is
  • Vraag bij de instantie die om de verklaring vraagt of een eigen verklaring of ingevulde vragenlijst volstaat. Kijk eventueel in uw eigen online dossier voor een afschrift van medische gegevens, Let op! Dit is medische privé informatie, bedenk goed met wie u deze gegevens deelt.
  • Vraag de instantie om een onafhankelijk arts om u te adviseren
  • Met uw toestemming kan uw huisarts feitelijke informatie verstrekken aan een instantie of andere partij. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Verwijzing

Een verwijsbrief wordt gemaakt door de huisarts. De eerste keer dat u er om vraagt, zal dit altijd in overleg met de huisarts gaan. Zo kan u samen met de huisarts kijken of een verwijzing nodig is, en waar u het beste naar verwezen kan worden. Vaak komt u op een wachtlijst, de huisarts geeft (indien er sprake is van urgentie) aan hoe lang de maximale wachttijd is. De huisarts heeft geen invloed op de planning van de poli en kan uw afspraak niet vervroegen. Indien u zelf eerder geholpen wil worden, kunt u met uw zorgverzekeraar uitzoeken of er elders eerder plek is. Als er sprake is van spoed dan zal de huisarts contact opnemen met de specialist om de verwijzing te bespreken. Een verwijzing achteraf mag de huisarts niet schrijven, dit is fraude.

Soms is er geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Op deze website kunt u kijken of u een verwijsbrief van de huisarts nodig hebt. https://verwijsafspraken.nl/#/verwijzing of https://www.ordz.nl/huisartsen/ontregeld-voor-huisartsen/verwijzingen/wanneer-is-een-verwijzing-nodig. In het algemeen geldt dat er geen verwijzing nodig is als u naar een paramedicus gaat (zoals fysiotherapie, logopedie, dietist) of voor vergoedingen uit het aanvullende pakket (bijvoorbeeld een cosmetische ingreep). Ook de optometrist mag u zelf verwijzen naar een oogarts, u heeft hiervoor dus geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig.

Second opinion

Indien u bij een specialist onder behandeling bent, en u wil een second opinion (tweede mening) dan dient u dit met de specialist te bespreken. Indien u niet (meer) onder behandeling bent van de specialist dan is het goed om verzoek voor een nieuwe verwijzing met uw huisarts te bespreken. De huisarts maakt geen verwijzing voor second opinion indien u nog onder behandeling bent van een specialist. https://www.ordz.nl/huisartsen/ontregeld-voor-huisartsen/verwijzingen/wanneer-is-een-verwijzing-nodig.

Specialistische zorg

Specialisten zijn verantwoordelijk voor nazorg en controle na een behandeling of ingreep die zij hebben uitgevoerd. Ook bij (herhaal) recepten van medicijnen die de specialist voorschrijft moet u contact opnemen met de specialist. De dokter die u controleert, schrijft ook voor. Dit geldt ook voor  tandartsen met vragen over antibiotica of bloedverdunners.