terug

Doktersassistentes

De assistentes zijn het eerste aanspreekpunt van onze praktijk. Zij nemen de telefoon aan om afspraken te maken, helpen u en begeleiden u, doen zelfstandig spreekuurtaken en assisteren bij werkzaamheden in de apotheek.

U kunt ook via de telefoon of aan de balie adviezen krijgen over verschillende aandoeningen, zoals verkoudheid, keelpijn, diarree, oorontsteking en kinderziekten. Zij maken daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overleggen met uw huisarts over hun contact met u. Om de wachttijd aan de telefoon tot een minimum beperkt te houden, streven de assistentes ernaar om het telefonisch contact met u zo kort mogelijk te houden.

De assistente houdt ook een zelfstandig spreekuur. U kunt voor de volgende zaken rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:

 • Bloeddruk meten, 24-uurs bloeddrukmeter aanleggen/afkoppelen
 • Bloedsuikergehalte meten
 • Bloed prikken
 • Enkel tapen
 • Hb (ijzergehalte in bloed) meten
 • Hartfilmpje maken
 • Hartritmeonderzoek (Holter)
 • Injecties geven
 • Oren uitspuiten
 • Uitstrijkje maken in kader van bevolkingsonderzoek
 • Urine nakijken
 • Verwijderen van hechtingen
 • Wond verzorgen
 • Wratten behandelen

Marloes, spreekuur, bloedafname, specialisatie spreekuurondersteuner huisarts

Sheila , bloedafname en spreekuur

 

 

Cilia Buskermolen, administratief medewerkster