Links

Aandoeningen
Thuisarts
Medische encyclopedie Gezondheidsplein
Medische encyclopedie Consumed
Medische encyclopedie Dokterdokter
Medische encyclopedie Zelfzorg
Symptomenchecker

Adressen in de zorg
Ziekenhuizen
Tandartsen

Bewegen
NL-in-beweging

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Senior fit, bewegen met de fysiotherapeut, in een rustig tempo.

Eerste Hulp
Gifwijzer
Brandwondenwijzer

Geneesmiddelen – Gids
Overzicht Apotheek.nl
Overzicht Consumed
Overzicht Thuisarts.nl

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb is het nationale meldpunt van bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Doordat alle meldingen op één centraal punt worden verzameld, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bijwerkingen ook daadwerkelijk worden gemeld!

U kunt op de website van Lareb als gebruiker van geneesmiddelen een bijwerking bij Lareb melden. Uiteraard wordt alle informatie die u aan Lareb stuurt strikt vertrouwelijk behandeld.

Wanneer u andere ervaringen (geen bijwerkingen) met het geneesmiddel wilt melden, kunt u terecht bij het Meldpunt Medicijnen van DGV. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan problemen met de verpakking of bijsluiterteksten.

Farmacotherapeutisch Kompas
Het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor zorgverzekeringen biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid.

Op deze website vindt u op verschillende manieren informatie. U kunt gericht zoeken op stof- of merknamen van geneesmiddelen of op indicaties/diagnoses. U kunt zoeken in specifieke geneesmiddelenteksten of in achtergrondinformatie.

Ga naar het Farmacotherapeutisch Kompas

Gezondheidssites
Dokter dokter
Reuters Gezondheidsnieuws
Zorgkrant
Medicalfacts

Medische Zoekmachines
Thuisarts.nl
Health (Nederlands)
Consumed (Nederlands)
Medline Plus

Patiëntenvereniging
Nationale Patiënten Consumenten Federatie

Prijzen Geneesmiddelen
Prijzen Geneesmiddelen
Kies beter

Reizen
Centre for Disease Control
Landelijk Coordinatie Centrum Reizigersadvisering
Geneesmiddelen op reis
Rij veilig met medicijnen

Testen
Medische Testen Gezondheidsplein

Tijdschriften
Geneesmiddelenbulletin
Pharmaceutisch Weekblad

Voeding
Vitamine Informatie Bureau
Voedingscentrum Nederland

Zorgverzekeraar
Zorgverzekeraarinformatie

Het is vooraf lang niet altijd duidelijk welke zorg wel en welke niet wordt vergoed. Er verandert veel en er bestaan steeds meer verschillen in aanvullende verzekeringen en bijbehorende polisvoorwaarden. Een lastige ontwikkeling want als huisarts hebben wij geen inzicht in de manier waarop u verzekerd bent.

Eigen risico: als u wordt doorverwezen, laboratorium- of röntgenonderzoek moet laten doen, of medicijnen voorgeschreven krijgt, gaat dit bijna altijd ten koste  van uw eigen risico. Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot u aan het maximum van uw eigen risico bent. In 2021 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 385 euro. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.
Bezoek aan de huisarts wordt echter altijd vergoed en valt buiten het eigen risico. Ook kleine ingreepjes zoals het weghalen van plekjes of bultjes wordt vergoed en valt buiten het eigen risico, maar de kosten van het nakijken van het plekje in het laboratorium valt wel onder het eigen risico.

Op de site van de consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/veelgestelde-vragen-over-de-zorgverzekering wordt uitgelegd of de zorg  wel of niet vergoed wordt.