terug

Voorkeursbeleid

Sommige medicijnen werken hetzelfde, maar verschillen in prijs. In dat geval vergoeden de meeste zorgverzekeraars alleen het medicijn met de laagste prijs: het voorkeursgeneesmiddel.

Wat betekent dit voor u?

  1. U kunt een ander medicijn krijgen dan u gewend bent. De verpakking ziet er bijvoorbeeld anders uit, of de kleur van het medicijn is anders.
  2. U betaalt minder eigen risico.

Alléén officieel goedgekeurde medicijnen

U hoeft niet bang te zijn dat het voorkeursmedicijn minder goed is. Alle voorkeursgeneesmiddelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Ook is de werkzame stof altijd hetzelfde als die van het merkmedicijn.

Uw apotheek geeft u het juiste medicijn…

Op het recept dat u van uw arts krijgt, staat altijd de werkzame stof van het medicijn. Niet de merknaam. Uw apotheek zorgt er vervolgens voor dat u het juiste geneesmiddel krijgt. Soms verandert de lijst met voorkeursgeneesmiddelen. Ook dan weet uw apotheek altijd welk medicijn u nodig hebt.

… en controleert of het gebruik voor u veilig is

Het kan voorkomen dat u niet goed op een medicijn reageert. Bijvoorbeeld omdat u een allergie hebt voor een hulpstof. Dit gebeurt gelukkig bijna nooit. Ook niet bij voorkeursmedicijnen. Ook controleert uw apotheek altijd in uw persoonlijk dossier of een middel veilig is voor u.

Uitzonderingen

Gebruikt u het voorkeursmedicijn en blijkt dit na een gesprek met uw apotheker toch medisch onverantwoord voor u? Dan krijgt u een ander voorkeursmedicijn vergoed. Is er geen ander voorkeursmedicijn? Pas dan krijgt u het duurdere merkmiddel vergoed. Uw arts vermeldt dan  op het recept. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering.

Wat krijgt u vergoed voor medicijnen?

Basisverzekering

Hebt u een recept van uw arts? Dan krijgt u uit uw basisverzekering alle medicijnen vergoed die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid. Soms hebt u van ons een akkoordverklaring nodig. En soms gelden aanvullende voorwaarden, zoals een artsenverklaring(pdf – 290 kB).

Check eenvoudig zelf of u een vergoeding krijgt op Medicijnkosten.nl. Hier ziet u ook de maximale vergoeding en wat u eventueel zelf betaalt (eigen bijdrage).

Eigen bijdrage

Voor medicijnen betaalt u soms een wettelijke eigen bijdrage, zoals voor sommige ADHD-medicijnen. Deze wettelijke eigen bijdrage is maximaal € 250 per kalenderjaar. Kijk op Medicijnkosten.nl of u voor uw medicijn een eigen bijdrage betaalt. Hier vindt u meer uitleg over het verschil tussen een eigen bijdrage en het eigen risico.

Eigen risico

De kosten voor medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan af van uw eigen risico. Het verplicht eigen risico is € 385 per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als u uw volledige eigen risico hebt betaald, krijgt u alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

Andere kosten

Als u medicijnen haalt, betaalt u ook andere kosten. Bijvoorbeeld voor de dienstverlening en begeleiding van de apotheek. Of speciale avond- en weekendtarieven. Lees meer over de kosten bij de apotheek.