terug

Nieuwbouw

oktober 2019

Het hele project om te komen tot een gezondheidscentrum op de locatie van de voormalige kerk is helaas steeds weer geconfronteerd met nieuwe restricties, verzwaarde eisen en beperkingen door de bevoegde instanties. Het gevolg hiervan was dat de benodigde voorzieningen om een verantwoord woon- en leefklimaat op deze locatie te realiseren, steeds ingewikkelder en kostbaarder werden. Van Berkel aannemers zag geen mogelijkheid meer om een financieel haalbaar project te ontwikkelen. Dat was een grote teleurstelling voor ons en alle betrokken partijen.

We hebben ons vervolgens de vraag gesteld of er nog mogelijkheden waren om alleen een gezondheidscentrum op te zetten. Met de andere zorgverleners die interesse hadden om samen in het gezondheidscentrum te gaan is hier opnieuw naar gekeken. Mede door de trage voortgang van het project en de financiële implicaties hebben wij de conclusie getrokken dat er op dit moment onvoldoende mogelijkheden zijn en draagvlak is voor een gezondheidscentrum in Leimuiden.

De grote hoeveelheid tijd en energie die in dit project is gaan zitten heeft ons niet onberoerd gelaten.
We zijn blij om op een goede plek te zitten en richten voorlopig alle energie op het voortzetten van goede patiëntenzorg.

 

juli 2019

We zijn al weer 3 maanden aan het werk in het verbouwde pand aan de Tuinderij 11. We zijn inmiddels wel gewend en de patiënten kunnen ons ook weer goed vinden. Er moeten nog wat kleinere dingen aangepast en geregeld worden, suggesties ter verbetering horen wij graag !

 

 

 

 

 

 

 

 

februari 2019

Eindelijk lijken de plannen voor het nieuwe dorpshart nu echt van start te gaan.

Dat betekent dat wij het oude, vertrouwde dokterspand aan de dr. Stapenseastraat 6 zullen gaan verlaten. Ons plan is om nu tijdelijk te verhuizen naar de Tuinderij 11, 2451GG te Leimuiden, de voormalige motorzaak van Alfamotors van dhr. Kraan.

Op dit moment vindt de verbouwing plaats en het plan is om in week 13, van 25 t/m 29 maart, te verhuizen. De praktijk is dan gesloten en zal worden waargenomen door dr. van Blooijs, Sluiskolk 2, 2451 ZL, Leimuiden, tel 0172-507976. Denkt u op tijd aan het bestellen van uw herhaalmedicatie zodat u dat niet in deze week nodig heeft.

De praktijk zal dan op maandag 1 april weer opengaan, maar dan aan de Tuinderij 11.

 

 

maart 2018

Alle plannen voor het nieuwe dorpshart en verhuizing/nieuwbouw van de praktijk zijn vertraagd, zodat wij denken dat alle veranderingen pas in 2019 gaan plaatsvinden.

Zoals u wellicht in het dorp, of in de media,  heeft vernomen staat het ‘dokterspand’ op de nominatie plaats te maken voor een deel van het nieuw te bouwen dorpshart.

Het pand is op papier verkocht aan de projectontwikkelaar. Dit is een beslissing geweest die niet makkelijk was, om meerdere redenen. Toch hebben wij er toe besloten, enerzijds om de opbouw van een nieuw, aantrekkelijk dorpshart mogelijk te maken, anderzijds om onze wens tot het opzetten van een gezondheidscentrum, met meerdere medische disciplines, vorm te kunnen geven in een groter, nieuw te bouwen pand.

Het bij elkaar brengen van de verschillende medische zorgverleners is geen gemakkelijk proces. De wil is er bij velen, echter, de praktische en financiële mogelijkheden liggen vaak wat lastiger.

Ook het vinden van een geschikte lokatie in Leimuiden is geen gemakkelijke opgave, en hangt vanzelfsprekend ook samen met de uitgebreidheid van het gezondheidscentrum.

Waar staan we nu?
Samen met de Protestantse Gemeente Leimuiden en Ton van Berkel, aannemer, onderzoeken we de mogelijkheden om op de plek van ‘Het Kruispunt’ en de voormalige kerk een gezondheidscentrum te bouwen. Dit zal dan gecombineerd worden met een kleinschalig woningenproject.  Het bestemmingsplan is bij de gemeente ingediend.

Positieve plannen die ons energie geven maar zeker ook energie kosten. Uiteindelijk zal de balans hopelijk ruimschoots omslaan naar het positieve! Het doel is kwalitatieve zorg te leveren, in de vorm van huisartsen zorg, apotheek maar ook diverse andere medische disciplines, zoveel mogelijk op een centrale plek, in een moderne, functionele omgeving.

Mocht u denken, ik heb nog wel wat handige tips, of misschien wel wensen, voel u vrij om deze met ons te delen via info@huisartspraktijkdelinde.nl