terug

Apotheek

De apotheek houdt een actueel overzicht bij van de medicatie die u gebruikt,  eventuele allergieën, contra-indicaties en uw medische voorgeschiedenis. Zo kunnen we ongewenste en mogelijk gevaarlijke combinaties van medicijnen vermijden. Via het patiëntenportaal  kunt u uw medicatiegegevens overzichtelijk inzien. Verder kunt u extra informatie over uw medicatie raadplegen via Kijksluiter.nl, in een filmpje wordt de werking en eventuele bijwerkingen extra toegelicht.

Om dit overzicht en een goede controle te houden, vragen wij u om uw medicijnen zoveel mogelijk bij onze apotheek te bestellen. Dit geldt ook voor de medicijnen die zijn voorgeschreven door andere zorgverleners zoals specialisten, tandartsen en verloskundigen.

Wanneer u uw andere zorgverleners vraagt om uw recept(en) alvast naar onze apotheek te faxen 0172 506428, dan kan de apotheek alvast beginnen met controles uitvoeren, eventueel overleggen met de voorschrijver en uw medicatie klaarmaken of bestellen.

Deze zorg is volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op: apotheek@huisartspraktijkdelinde.nl

Wanneer u een ander uw medicijnen of medische gegevens wilt laten ophalen, dan moet u diegene machtigen om dat et doen, met behulp van dit formulier TOESTEMMING