terug

Nieuwbouw

Alle plannen voor het nieuwe dorpshart en verhuizing/nieuwbouw van de praktijk zijn vertraagd, zodat wij denken dat alle veranderingen pas in 2018 zullen plaatsvinden.

Zoals u wellicht in het dorp, of in de media,  heeft vernomen staat het ‘dokterspand’ op de nominatie plaats te maken voor een deel van het nieuw te bouwen dorpshart.

Het pand is op papier verkocht aan de projectontwikkelaar. Dit is een beslissing geweest die niet makkelijk was, om meerdere redenen. Toch hebben wij er toe besloten, enerzijds om de opbouw van een nieuw, aantrekkelijk dorpshart mogelijk te maken, anderzijds om onze wens tot het opzetten van een gezondheidscentrum, met meerdere medische disciplines, vorm te kunnen geven in een groter, nieuw te bouwen pand.

Het bij elkaar brengen van de verschillende medische zorgverleners is geen gemakkelijk proces. De wil is er bij velen, echter, de praktische en financiële mogelijkheden liggen vaak wat lastiger.

Ook het vinden van een geschikte lokatie in Leimuiden is geen gemakkelijke opgave, en hangt vanzelfsprekend ook samen met de uitgebreidheid van het gezondheidscentrum.

Waar staan we nu?
Samen met de Protestantse Gemeente Leimuiden en Ton van Berkel, aannemer, onderzoeken we de mogelijkheden om op de plek van ‘Het Kruispunt’ en de voormalige kerk een gezondheidscentrum te bouwen. Dit zal dan gecombineerd worden met een kleinschalig woningenproject.  Het bestemmingsplan is bij de gemeente ingediend.

Positieve plannen die ons energie geven maar zeker ook energie kosten. Uiteindelijk zal de balans hopelijk ruimschoots omslaan naar het positieve! Het doel is kwalitatieve zorg te leveren, in de vorm van huisartsen zorg, apotheek maar ook diverse andere medische disciplines, zoveel mogelijk op een centrale plek, in een moderne, functionele omgeving.

Mocht u denken, ik heb nog wel wat handige tips, of misschien wel wensen, voel u vrij om deze met ons te delen via info@huisartspraktijkdelinde.nl