terug

Corona virus

Digitale zelftest op corona: klik op test

 

Voorkomen corona virus

Mogelijk heb ik het corona virus

 

27-03-2020

Huisartspraktijk de Linde in tijden van CORONA

Sinds vrijdag 13 maart wordt iedereen verzocht zoveel als mogelijk thuis te blijven en afstand tot elkaar te houden. Dat heeft nogal wat consequenties.

Wij, als huisartspraktijk met apotheek voorziening, blijven achter de schermen hard aan het werk om te zorgen dat iedereen met gezondheidsvragen gehoord en geadviseerd, en als het nodig en verantwoord is, gezien kan worden. Ook zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar medicatie kan bestellen en ontvangen. U kunt dus gewoon bellen als u een vraag hebt over uw gezondheid.

De huisarts
Dagelijks beantwoorden de doktersassistentes Marloes, Maartje en Irma, vele vragen telefonisch. Als het een vraag voor de arts betreft, dan wordt de patiënt teruggebeld door een arts. Soms wordt er verzocht om een foto te sturen, bijvoorbeeld als het een huidaandoening betreft, of wordt gevraagd zelf je temperatuur te meten.

Betreft het een patiënt met een spoedeisende vraag, dan wordt de patiënt door de arts gezien,  op de praktijk, of bij u thuis. Echter, dat kan alleen als er volstrekt geen verdenking is op besmetting met het corona virus.

Is dat er wel, bv bij  luchtwegklachten of koorts, dan wordt er verwezen naar de speciale Corona-poli in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. Deze poli is dinsdag 17 maart van start gegaan en wordt bemenst  door huisartsen en doktersassistenten uit de hele regio.

24/7 kunnen patiënten met een verdenking op Corona besmetting daarheen verwezen worden, na telefonisch contact met de eigen huisarts, of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.  Deze voorziening voorkomt dat besmette mensen in de afzonderlijke huisartsen praktijken worden gezien en zo anderen kunnen besmetten, en het bespaart mondkapjes, en andere beschermende kledij, waar zo’n tekort aan is. Tevens is hulp van het ziekenhuis dichtbij.

Mensen die een afspraak hebben voor het beperkte spreekuur op de praktijk, kunnen op de afgesproken tijd naar binnen en plaatsnemen in de wachtkamer. Let op, mensen die snotterig zijn, hoesten of koorts hebben mogen niet zonder overleg naar binnen!

 

De apotheek
Wij hebben besloten de medicatie voor mensen ouder dan 70 jaar, wonend in de kernen van Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam, te bezorgen. De bezorgdagen zijn dinsdag en donderdag.  De bezorging wordt gedaan door Erik-Jan, onze vaste bezorger en apotheekmedewerker en Wouter van der Linden, student en zoon van.

Ook bezorgen wij bij andere kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte of verminderde afweer.

Mensen jonger dan 70 jaar, die ziek zijn, verkouden, snotterig of koortsig, verzoeken wij iemand anders de medicatie te laten halen.

De apotheek is afgesloten met een transparant gordijn. Door dit gordijn is er een voorportaal ontstaan waar slechts 2 mensen in mogen verblijven. Staan er al 2 mensen in het portaal,  wacht u dan even buiten.  In het portaal staat een bel, voor het geval u nog niet gezien bent door een van de apothekersassistentes, Marjan, Astrid v.A.of Astrid de H. U wordt verzocht het gordijn niet te passeren, en het portaal niet binnen te komen als u verkouden, snotterig of koortsig bent.

U ontvangt binnenkort een mail betreffende de logistiek omtrent de herhaalmedicatie. Daarin worden u wat veranderingen uitgelegd en brengen wij u ook onze automatische herhaalservice onder de aandacht.

 

Uw hulp
Het was in de eerste week even puzzelen en lastig om te zorgen dat zo min mogelijk mensen de praktijk betraden. We hebben enkele dagen een portier bij de deur gehad. Dat werkte uitstekend, maar dat was geen oplossing voor de lange termijn. Vervolgens heeft het oranje-comité van Leimuiden hun prachtige oranje caravan te beschikking gesteld, om te kunnen fungeren als ‘medicatie-uitgifte-loket’. Bij nader inzien was dat voor onze assistentes niet werkbaar en kwamen we op de simpele oplossing van een transparant douche-gordijn. Soms kan het heel eenvoudig zijn!

We willen Beppie heel erg danken voor het ‘portieren’, en het Oranje-comité voor hun enorm vriendelijke gebaar! Dank voor jullie hulp!

We willen ook anderen bedanken die hun hulp hebben aangeboden! We redden het nog, maar wie weet maken we er nog gebruik van, deze periode is nog lang niet afgelopen! Ook dank voor de mondkapjes die we van verschillende kanten kregen aangeboden. We zijn er erg blij mee!

Wij wensen u sterkte in deze lastige tijd; Wij doen ons best om de zorg voor u zo goed en zo veilig mogelijk te laten doorgaan, en we vragen om uw begrip als het een keer misschien anders loopt dan u gewenst had.

Huisartsenzorg blijft er voor u, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Hartelijke groeten,
namens het hele team van huisartspraktijk de Linde,
Willem van der Linden en Ellen van Rosmalen

 

13-03-2020

December 2019 ontstond er in China een nieuw virus: het corona virus. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten.

Voorkom besmetting met virussen:

  • Was regelmatig uw handen.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Blijf thuis bij klachten

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met ons als klachten verergeren. Om de continuïteit van zorg te garanderen zullen wij de komende tijd selecteren wie moeten worden beoordeeld op het spreekuur of door middel van een visite. Het kan zijn dat uw klachten – alhoewel vervelend – niet van dien aard zijn dat ze (direct) beoordeeld hoeven te worden door een arts. U krijgt dan geen afspraak maar adviezen van onze doktersassistente en uitleg in welke gevallen u opnieuw contact met ons op moet nemen. Wij vragen om uw begrip gezien deze uitzonderlijke situatie.

Coronatesten

De meeste mensen worden niet meer getest. Zie verder thuisarts.nl

Voor andere vragen en antwoorden kunt u kijken op de website van het RIVM of bellen met het door de overheid ingestelde telefoonnummer 0800-1351 (gratis)