terug

Corona virus

Digitale zelftest op corona: klik op test

Blijf gezond en positief tijdens corona !

Voorkomen corona virus

Mogelijk heb ik het corona virus

14 januari 2021

Gelukkig komen er nu vaccins aan. Helaas is nog onduidelijk wie, wanneer, welk vaccin zal kunnen krijgen. De planning hiervan wordt door overheid en RIVM bepaald en steeds bijgesteld. Wij kunnen hier nog geen vragen over beantwoorden. Zodra de planning helemaal duidelijk is, zullen wij u uitnodigen, waarschijnlijk zal dat in kleine groepen zijn over een langere periode. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt.

1 december 2020

Mondkapje
Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht, ook in de huisartsenpraktijk vragen wij u om in de wachtkamer en apotheek een mondkapje te dragen. Kijk voor informatie over mondkapjes op de website van de overheid en de website van het RIVM.

Kunt u geen mondkapje dragen, dan kunt u op de website van Vilans een kaartje uitprinten waarop dit staat. Draag dit kaartje bij u. Uw huisarts kan en mag u GEEN verklaring geven.

21 september 2020

We zijn nu 6 maanden verder. Het virus is nog niet uit de lucht, maar de wereld heeft zich zo goed en zo kwaad als het kan aangepast. Zo ook onze praktijk: onder andere door het scheiden van spreekuur- en medicatie-afhaaltijden, een maximum aantal mensen in de wachtkamer, en in de wachtrij voor de balie, een aangegeven looproute en sinds kort ook medicijnkluisjes.

Vanwege de aangepaste afhaalmogelijkheden en het feit dat de bezorging van medicijnen voor zo’n grote groep mensen niet blijvend haalbaar is, bezorgen wij vanaf heden de medicatie alleen bij mensen vanaf 75 jaar (geboren voor 1-1-1946). Indien u in deze groep valt, maar u haalt uw medicatie liever zelf, dan kunt u dat aangeven. Bent u jonger dan 75 jaar en wilt u om gezondheidsredenen toch gebruik willen blijven maken van de bezorgservice, dan kunt u ook contact opnemen met de apotheek.

Wij wijzen u erop dat de apotheek 5 werkdagen nodig heeft om uw herhaalmedicatie gereed te hebben staan.

Op onze website vindt u ook meer informatie over onze nieuwe service: de medicijn afhaalkluisjes. Zo kunt u op uw eigen tijd uw medicatie veilig ophalen.

En als laatste de boodschap, houd u aan de veiligheidsregels:

Kom niet binnen bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Bel bij vragen hierover de praktijk.
Houd afstand binnen.
Houd u in de rij voor de balie aan de 1 ½ meter vakken.
Desinfecteer uw handen voor het naar binnen gaan.
Kom alleen.

Blijf gezond.

4 juni 2020

We zijn 2 maanden verder. Het covid-19 virus heeft de wereld nog steeds in z’n greep. Het aantal besmettingen in onze gemeente valt gelukkig mee. Ook landelijk is het aantal besmettingen fors gedaald en kan het leven weer een beetje op gang komen.

Normaal is het echter nog niet. De nieuwe omgangsvormen blijven voorlopig bestaan. Voor de huisartsenpraktijk en apotheek heeft dat ook gevolgen, de 1,5 meter praktijk.
Omdat we verwachten dat de spreekuren weer drukker zullen worden en het apotheek bezoek zal toenemen, zullen per 8 juni enkele veranderingen doorgevoerd worden. De uitgangspunten zijn hierbij:

 • mensen kunnen 1,5 meter afstand houden in de wachtruimte
 • geen entree voor mensen met corona-verdachte klachten (hoesten, benauwdheid verkoudheid, oogontsteking, koorts).

De huisarts
De spreekuren zullen bestaan uit fysieke en telefonische, of beeldbel-afspraken.

Wij willen ervoor zorgen dat er nooit teveel mensen in de wachtkamer zijn. Daarom zijn er niet meer dan 3 fysieke spreekuren tegelijk en houden wij de geplande tijd per afspraak strikt aan. Dat lukt alleen met uw medewerking: heeft u twee vragen, maak dan een dubbele, of een tweede afspraak.

 • Kom alleen naar een afspraak
 • Er zijn maximaal 5 zitplaatsen in de wachtkamer.
 • Er wordt strikt gehouden aan de geplande tijd van 10 of 20 minuten
 • Maak een dubbele afspraak (20 min) als u meer dan 1 vraag heeft
 • Overleg telefonisch als u tussen het maken van de afspraak en de afspraak zelf corona-achtige klachten heeft gekregen.
 • Tijdens apotheek-afhaaltijden kunnen we alleen vragen over de medicijnen aan de balie beantwoorden

De apotheek
We gaan werken met vaste afhaalmomenten, buiten de spreekuurtijden om.
Op vaste momenten aan het eind van de ochtend en eind van de middag kunt u uw medicatie ophalen. De gemarkeerde route leidt u, op 1,5 meter afstand van anderen, naar de balie waar op dat moment 2 medewerkers zorgen voor een snelle doorloop.
Op dat moment worden geen medische vragen beantwoord die niet direct met de medicatie verband houden en geen afspraken gemaakt. Daarvoor kunt u op een ander tijdstip bellen of mailen. Via het patiëntenportaal kunt u zelf afspraken inplannen.

Afhaalmomenten vanaf 8 juni 2020:

Maandag       11.30-12.00   en       16.00-17.00
Dinsdag         11.30-12.00   en       16.00-17.00
Woensdag     11.30-12.00   en       16.00-17.00
Donderdag    11.30-12.00
Vrijdag           11.30-12.00   en       16.00-17.00

 

Een andere verandering is de al eerder aangekondigde wijziging in levertijd:

 • vraagt u uw herhaalrecepten zelf aan via de website, telefoon of onze brievenbus: dan moet u rekening houden met een levertijd van 1 week.
 • maakt u gebruik van de herhaalservice dan verandert er niets voor u. Wij zorgen er immers voor dat uw medicatie tijdig besteld wordt. Zoals u gewend bent, staat uw medicatie ongeveer 1,5 week voordat u het nodig heeft, voor u klaar.
 • krijgt u uw medicatie in een medicatierol (Baxter), dan verandert er voor u ook niets. U krijgt uw nieuwe rol, zoals u gewend bent, 1x per 2 weken op vrijdag bezorgd, of deze ligt vanaf vrijdagochtend 9 uur voor u klaar om opgehaald te worden

Bezorging

Bij aanvang van de corona crisis hebben wij besloten om de medicatie te bezorgen bij kwetsbare patienten en iedereen boven de 70 jaar.

Bezorgen is niet voor iedereen praktisch. We zullen binnenkort inventariseren via een email (of een brief) bij wie de medicijnen bezorgd zullen blijven. Voor de meeste van de patienten geldt dat door de aanpassingen in de praktijk, de medicatie weer veilig zelf opgehaald kan worden.

Onze vaste bezorger Erik-Jan heeft helaas zijn functie neergelegd. We zijn bezig met een nieuwe vaste bezorger, voor de dinsdag en de vrijdag.

 

27-03-2020

Huisartspraktijk de Linde in tijden van CORONA

Sinds vrijdag 13 maart wordt iedereen verzocht zoveel als mogelijk thuis te blijven en afstand tot elkaar te houden. Dat heeft nogal wat consequenties.

Wij, als huisartspraktijk met apotheek voorziening, blijven achter de schermen hard aan het werk om te zorgen dat iedereen met gezondheidsvragen gehoord en geadviseerd, en als het nodig en verantwoord is, gezien kan worden. Ook zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar medicatie kan bestellen en ontvangen. U kunt dus gewoon bellen als u een vraag hebt over uw gezondheid.

De huisarts
Dagelijks beantwoorden de doktersassistentes Marloes, Maartje en Irma, vele vragen telefonisch. Als het een vraag voor de arts betreft, dan wordt de patiënt teruggebeld door een arts. Soms wordt er verzocht om een foto te sturen, bijvoorbeeld als het een huidaandoening betreft, of wordt gevraagd zelf je temperatuur te meten.

Betreft het een patiënt met een spoedeisende vraag, dan wordt de patiënt door de arts gezien,  op de praktijk, of bij u thuis. Echter, dat kan alleen als er volstrekt geen verdenking is op besmetting met het corona virus.

Is dat er wel, bv bij  luchtwegklachten of koorts, dan wordt er verwezen naar de speciale Corona-poli in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. Deze poli is dinsdag 17 maart van start gegaan en wordt bemenst  door huisartsen en doktersassistenten uit de hele regio.

24/7 kunnen patiënten met een verdenking op Corona besmetting daarheen verwezen worden, na telefonisch contact met de eigen huisarts, of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.  Deze voorziening voorkomt dat besmette mensen in de afzonderlijke huisartsen praktijken worden gezien en zo anderen kunnen besmetten, en het bespaart mondkapjes, en andere beschermende kledij, waar zo’n tekort aan is. Tevens is hulp van het ziekenhuis dichtbij.

Mensen die een afspraak hebben voor het beperkte spreekuur op de praktijk, kunnen op de afgesproken tijd naar binnen en plaatsnemen in de wachtkamer. Let op, mensen die snotterig zijn, hoesten of koorts hebben mogen niet zonder overleg naar binnen!

 

De apotheek
Wij hebben besloten de medicatie voor mensen ouder dan 70 jaar, wonend in de kernen van Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam, te bezorgen. De bezorgdagen zijn dinsdag en donderdag.  De bezorging wordt gedaan door Erik-Jan, onze vaste bezorger en apotheekmedewerker en Wouter van der Linden, student en zoon van.

Ook bezorgen wij bij andere kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte of verminderde afweer.

Mensen jonger dan 70 jaar, die ziek zijn, verkouden, snotterig of koortsig, verzoeken wij iemand anders de medicatie te laten halen.

De apotheek is afgesloten met een transparant gordijn. Door dit gordijn is er een voorportaal ontstaan waar slechts 2 mensen in mogen verblijven. Staan er al 2 mensen in het portaal,  wacht u dan even buiten.  In het portaal staat een bel, voor het geval u nog niet gezien bent door een van de apothekersassistentes, Marjan, Astrid v.A.of Astrid de H. U wordt verzocht het gordijn niet te passeren, en het portaal niet binnen te komen als u verkouden, snotterig of koortsig bent.

U ontvangt binnenkort een mail betreffende de logistiek omtrent de herhaalmedicatie. Daarin worden u wat veranderingen uitgelegd en brengen wij u ook onze automatische herhaalservice onder de aandacht.

 

Uw hulp
Het was in de eerste week even puzzelen en lastig om te zorgen dat zo min mogelijk mensen de praktijk betraden. We hebben enkele dagen een portier bij de deur gehad. Dat werkte uitstekend, maar dat was geen oplossing voor de lange termijn. Vervolgens heeft het oranje-comité van Leimuiden hun prachtige oranje caravan te beschikking gesteld, om te kunnen fungeren als ‘medicatie-uitgifte-loket’. Bij nader inzien was dat voor onze assistentes niet werkbaar en kwamen we op de simpele oplossing van een transparant douche-gordijn. Soms kan het heel eenvoudig zijn!

We willen Beppie heel erg danken voor het ‘portieren’, en het Oranje-comité voor hun enorm vriendelijke gebaar! Dank voor jullie hulp!

We willen ook anderen bedanken die hun hulp hebben aangeboden! We redden het nog, maar wie weet maken we er nog gebruik van, deze periode is nog lang niet afgelopen! Ook dank voor de mondkapjes die we van verschillende kanten kregen aangeboden. We zijn er erg blij mee!

Wij wensen u sterkte in deze lastige tijd; Wij doen ons best om de zorg voor u zo goed en zo veilig mogelijk te laten doorgaan, en we vragen om uw begrip als het een keer misschien anders loopt dan u gewenst had.

Huisartsenzorg blijft er voor u, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Hartelijke groeten,
namens het hele team van huisartspraktijk de Linde,
Willem van der Linden en Ellen van Rosmalen

 

13-03-2020

December 2019 ontstond er in China een nieuw virus: het corona virus. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten.

Voorkom besmetting met virussen:

 • Was regelmatig uw handen.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Blijf thuis bij klachten

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met ons als klachten verergeren. Om de continuïteit van zorg te garanderen zullen wij de komende tijd selecteren wie moeten worden beoordeeld op het spreekuur of door middel van een visite. Het kan zijn dat uw klachten – alhoewel vervelend – niet van dien aard zijn dat ze (direct) beoordeeld hoeven te worden door een arts. U krijgt dan geen afspraak maar adviezen van onze doktersassistente en uitleg in welke gevallen u opnieuw contact met ons op moet nemen. Wij vragen om uw begrip gezien deze uitzonderlijke situatie.

Coronatesten

De meeste mensen worden niet meer getest. Zie verder thuisarts.nl

Voor andere vragen en antwoorden kunt u kijken op de website van het RIVM of bellen met het door de overheid ingestelde telefoonnummer 0800-1351 (gratis)